Surveanumad ja -seadmed

AS KOHIMO on üks Eesti juhtivamaid spetsialiseeritud ettevõtteid mahutite ja surveanumate valmistamise ja montaaži alal, ettenähtud ohtlike vedelike hoidmiseks. Ettevõte omab sel alal  suuri kogemusi.

AS KOHIMO tootmisvõimalused lubavad teostada surveanumate valmistamist tehasetingimustes. Kasutatakse tootlike tänapäevaseid seadmeid ja tehnikat.

Surveanumad valmistatakse vastavalt PED 97/23 direktiivi nõuetele, standardi EN 13445 alusel. Toodangu kvaliteet ja tööde teostamine reguleeritakse Kvaliteedi juhtimissüsteemiga EN ISO 9001:2000.

AS KOHIMO on registreeritud MTR registris ja omab survemahutite valmistamiseks vastavaid pädevustunnistusi   (www.mtr.mkm.ee).

Ettevõtte omab survemahutite keevitustööde teostamiseks sertifikaate ja meil töötavad EVS - EN 287-1 kohaselt sertifitseeritud  keevitajad.

Montaažitöid teostavad kvalifitseeritud monteerijad suurte kogemustega spetsialistide juhendamise all.

Pakume horisontaalsete ja vertikaalsete suveanumate valmistamist ja montaaži, s.h. sfäärilised ja silindrilised gaasimahutid.

Seade tarnitakse Tellijale komplektis koos sertifikaatide ja kooskõlastustega.

Kvalifitseeritud personali poolt tehtud töö ja kasutavate materjalide kvaliteet on hea tulemuse garantii.

Tööde teostamisel on suurt tähelepanu osutatud ohutu töötingimustele ja keskkonna kaitsele, eelnevalt teostatakse riskide analüüs.

AS KOHIMO põhiobjektide nimekiri surveanumate valmistamise ja montaaži alal:

AS ALEXELA TERMINAL, Paldiski, Eesti

6 x 2000 m³

sfäärilised gaasimahutid, P = 8 bar

PERMARINE A.S., Kristiansund, Norway

8 x 16 m³

silod, P = 6,3 bar

AS HORIZON Pulp/paper Mil, Kehra, Estonia

1 х 660 m³

väljapuhkepaak, P = 10 bar

Partnerid

 • Eesti Energia Õlitööstus
 • Alexela terminal
 • Vesta
 • Termentum
 • VKG
 • Alexela Sillamäe
 • Oiltanking
 • Petkam
 • Zincpot
 • Permarine
 • Alexela Logistics
 • Neste oil
 • Horizon
 • Dry Bulk Terminal
 • Vent Bunkers
 • Ventspils
 • Wärtsilä