Reservuaarid

AS KOHIMO üks Eesti  juhtivamaid ettevõtteid naftasaaduste ja teiste ohtlike vedelike hoidmiseks ettenähtud kuni 50 000 m³ terasmahutite valmistamise ja montaaži alal. Meil on üle 20 aasta kogemus . AS KOHMO tegeleb mahutite montaažiga Eesti sadamates (Tallinna, Paldiskis, Sillamäel, Kundas), Läti sadamates (Riias ja Ventspilsis), Norras, Slovakkias Monteeritud mahutite üldmaht ületab 2 mln.m³.

AS KOHIMO omab kõik vajalikud seadmed mahutite valmistamiseks ja monteerimiseks:

 • ·         Lehtede lõikamis- ja valtsimisseadmed
 • ·         Keevitusseadmed
 • ·         Kvalifitseeritud keevituspersonaal
 • ·         Rakendatud  ja heaskiidetud montaaži ja keevituse tehnoloogiad
 • ·         Töös järeleproovitud varustus ja instrumendid.

Olemasolev keevitusjärelevalve personal, kolme EWE/IWE keevitusinseneri koosseisus ja NDT katselabor tagavad kontrolli toodangu valmistamisel ja keevitus-tehnoloogilistest nõuetest kinnipidamise.

Mahutite valmistamine ja montaaž teostakse vastavalt standardi EVS EN 14015:2004 nõuetele ning  Tellija täiendavatele ettepanekutele.

Mahutite valmistamise ja montaaži tehnilist järelevalvet ning täitevdokumentatsiooni kontrolli teostavad vastavad järelevalveasutused. Tellijale üle antav täitevdokumentatsioon tagab mahutite  probleemideta käituse.

Peale uute mahutite valmistamise kogemuse, omab AS KOHIMO piisavavat kogemust kasutuses olevate mahutite remondi ja rekonstruktsiooni alal. Antud tööd teostatakse vastavalt standardi API 653 nõuetele.

Partnerid

 • Eesti Energia Õlitööstus
 • Alexela terminal
 • Vesta
 • Termentum
 • VKG
 • Alexela Sillamäe
 • Oiltanking
 • Petkam
 • Zincpot
 • Permarine
 • Alexela Logistics
 • Neste oil
 • Horizon
 • Dry Bulk Terminal
 • Vent Bunkers
 • Ventspils
 • Wärtsilä